Frau Daniela Krabbe

Abrechnung - Schüttgut

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 53

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Krabbe@fu-sb.de

Frau Ewa Siegert

Abrechnung Flüssiggut

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 54

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Siegert@fu-sb.de

Herr Alexander Sasse

Disponent - Lebensmittel

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 58

Mobil:

+49 (0)173 - 61 597 54

 

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Sasse@fu-sb.de

Frau Maria Höhn

Abrechnung

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 92

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

hoehn@fu-sb.de

Herr Axel Neukirch

Disponent - Kipper

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 66


Mobil:
+49 (0)173 - 76 327 20


Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

E-Mail:Neukirch@fu-sb.de

Herr Falk Pfister

Teamleiter - Tanktransporte

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 50

 

Mobil:

+49 (0)172 - 23 524 76

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Pfister@fu-sb.de

Herr Remo Mande

Disponent - Trailer Trucking und Getränkezüge

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 55

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Mande@fu-sb.de

Herr Peter Hamann

Rostocker Futtermittel - Vertrieb

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 60

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Hamann@ro-fu.de

Herr Maik Röhl

Disponent - Energie- u. Abfallwirtschaft

Telefon:

+49 (0)381 - 63 700 81

 

Fax:

+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Roehl@fu-sb.de

Herr Felix Paulsen

Disponent - Technische Transporte

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 56

 

Mobil:

+49 (0)173 - 72 963 38


Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Paulsen@fu-sb.de

Herr Sven Brandt

Geschäftsführer

Telefon:
+49 (0)381 - 63 700 0

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Brandt@Brandt-und-Strupp.de

Mr. Alexander Sasse

Booker - Tank

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 58

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

Mobile:

+49 (0)173 - 61 597 54

 

E-Mail:

Sasse@fu-sb.de

Mr. Christian Beck

Booker - Container & Push Floors

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 51

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Beck@fu-sb.de

Mr. Dieter Metzlaff

Booker - Tipper Trucks

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 52

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Metzlaff@fu-sb.de

Mr. Falk Pfister

Team leader - Tank

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 50

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Pfister@fu-sb.de

Mr. Remo Mande

Booker - Push Floors and Beverage Transports

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 55

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Mande@fu-sb.de

Mr. Peter Hamann

Sale Manager - Rostocker Futtermittel

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 60

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Hamann@ro-fu.de

Mr. Andreas Baehr

Booker - Container & Push Floors

Phone:

+49 (0)381 - 63 700 81

 

Fax:

+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Baehr@fu-sb.de

Mr. Felix Paulsen

Booker - Tank

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 56

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Paulsen@fu-sb.de

Mr. Sven Brandt

CEO

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 0

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Brandt@Brandt-und-Strupp.de

Mrs. Daniela Krabbe

Accounting

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 53

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Krabbe@fu-sb.de

Mrs. Ewa Siegert

Accounting

Phone:
+49 (0)381 - 63 700 54

Fax:
+49 (0)381 - 63 700 59

 

E-Mail:

Siegert@fu-sb.de

Please reload